ALS UW HOND BIJNA STIKTDe Heimlich-greep bij dieren.

Wees voorzichtig dat je niet wordt gebeten, vooral als een dier bij bewustzijn is.

1.Open de mond van het dier voorzichtig en beweeg met je vinger heen en weer om te kijken of je het voorwerp los kunt krijgen.Pas op dat het voorwerp niet verder de keel in schiet.

2.Trek de tong naar voren, verwijder het voorwerp of eventueel aanwezige braaksel.

3.Als het een klein dier betreft, wat makkelijk te tillen is, pak het dan bij de heupen met zijn kop naar beneden.

4.Is het dier te zwaar om te tillen, hou dan zijn achterpoten in de lucht (als een kruiwagen), zodat zijn kop naar beneden hangt.

 

5.Als het voorwerp nu nog niet naar buiten komt, doe dan het volgende:
*laat het dier staan of liggen.
*plaats je armen om zijn middel.
*Maak met beide handen een vuist, en plaats de vuist vlak achter de laatste rib.
*Druk nu de onderbuik samen door met de vuist 5 x snel te duwen. (dit is dezelfde greep die bij   mensen wordt gebruikt wanneer er iets in de keel vast zit)
*Doe nu 5 x mond op mond beademing, zelfs een klein beetje lucht wat het vreemde voorwerp kan passeren maakt de Heimlich-greep effektiever.

6.Als dit niet succesvol is, geef dan een scherpe slag met de platte kant van de hand tussen de schouderbladen. Herhaal vervolgens de heimlich-greep (5).

7.Voel nu weer voorzichtig met de vingers in de mond of je het voorwerp kunt losmaken, als het tenminste nog niet uit zichzelf naar buiten is gekomen.

Als het voorwerp verwijderd is, check dan de ABC zoals hieronder wordt beschreven en begin met reanimatie indien nodig. 

REANIMATIE
Reanimatie is een methode om een dier te behandelen dat niet ademt of wiens hart stil staat.       Het bestaat uit beademing en hartmassage.
Reanimatie is gebaseerd op 3 basisprincipes (ABC). Je moet deze stappen volgen bij een poging tot reanimatie.(n.b: zelfs als reanimatie wordt uitgevoerd door een ervaren dierenarts, werkt het niet altijd. Geef jezelf niet de schuld als de poging mislukt, je probeerde immers het leven van je dier te redden! )

A = Arway (luchtweg)

Is de luchtweg van het dier geopend? Bekijk eerst of er geen vreemde voorwerpen in de mond / keel van het dier zitten.
Als er niks te vinden is, ga dan naar B. Is de luchtweg niet vrij volg dan de stappen zoals ze hierboven beschreven zijn.


B = Breathing (ademen)

Ademt het dier? Indien "ja”, sta hem dan toe een houding aan te nemen die voor hem prettig is. Ga dan naar C.
Ademt het dier niet, doe dan het volgende:

*Open de luchtweg (zie A)
*Voor middelgrote en grote honden: sluit mond en lippen door je handen er om heen te leggen. Houd de snuit rustig gesloten.
Voor kleine honden (< 12kg > 40 kg)
1. Gebruik de techniek voor middelgrote/grote honden.
2. Ben je alleen, dan 10 x massage op 1 x beademen.
3. Ben je samen, dan 6 x massage op 1 x beademen, Check dan de polsslag.

Wees niet in de veronderstelling dat er geen hartslag is omdat een dier niet ademt. Begin niet met massage voordat je de hartslag hebt gecontroleerd. Als een dier bij bewustzijn is en hij reageert op zijn omgeving, dan is er een hartslag.
Ga door met reanimeren tot het dier weer een sterke polsslag heeft, of tot je de dierenarts hebt bereikt.